Jönköpings kommun

Ekonomi­programmet

Elever i matsalen.

När du väljer Ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet kan du välja mellan tre olika inriktningar; ekonomi, juridik eller internationell profil.

Om du vill ha en bred ekonomiutbildning som förbereder dig för högskolestudier väljer du mellan inriktningarna ekonomi eller juridik. I åk 1 läser ni gemensamma kurser och du får då prova på att läsa både ekonomiska och juridiska kurser. Till åk 2 gör du ditt inriktningsval mot ekonomi eller juridik. Du gör ett preliminärt val av inriktning till åk 1, men detta går att byta till åk2. Läs mer kring utbildningen nedan.

Om du har en hög ambitionsnivå och vill ha en utbildning som förbereder dig för en framtida arbetsplats ut mot världen väljer du den internationella profilen. Profilen liknar den ekonomiska profilen, men kurserna har ett djupare fokus på internationalisering. Den här profilen väljer du redan till åk 1. Läs mer kring utbildningen nedan.


Så här söker du till de olika inriktningarna:

Ekonomi och juridik: Välj ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet.
Internationell inriktning: Välj ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet. Under "Övriga upplysningar" skriver du "Internationell inriktning" (det sista steget i valmodulen).

Per Brahegymnasiets katalog läsåret 2020-2021 Pdf, 6.9 MB.

Ekonomiprogrammet - Ekonomi/Juridik

För dig som önskar dig en bred utbildning inom ekonomi eller juridik som förbereder dig för fortsatta studier inom respektive område.

Ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet vänder sig till dig som vill ha en modern och bred utbildning inom ekonomi eller juridik. Utbildningen förbereder dig till ledarskap, egenföretagande, arbete i små- och medelstora företag samt fortsatta högskolestudier inom både ekonomiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Ekonomiprogrammet bedrivs i en studiemiljö där kontakter med högskolor och universitet finns inom alla utbildningar vilket ger chans till möten med framtida karriär- och yrkesmöjligheter. Skolans centrala läge med närhet till Jönköping University, rättsväsendet och näringslivet utgör en god grund för samarbeten som bidrar till en modern utbildning med hög kvalitet. Utbildningen kommer även att utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. På programmet knyts teori och praktik ihop, t.ex. i kursen Entreprenörskap och företagande där du ensam eller tillsammans med någon klasskamrat får starta och driva ett eget UF-företag.

Du som i framtiden vill arbeta som exempelvis marknadsförare, revisor, mäklare, egenföretagare, affärsjurist, jurist, åklagare eller polis, sök dig hit!

Välkommen till Ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet!


Inriktning Ekonomi

Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper inom det företagsekonomiska området ska du välja inriktningen ekonomi.

Inriktningen erbjuder dig kurser som bland annat berör redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Ekonominriktningen ger dig också färdigheter i att starta och driva företag.

Är du intresserad av redovisning, företagsledning och entreprenörskap är det här utbildningen för dig. Den ger dessutom en bred behörighet till fortsatta högskolestudier.

Några exempel på yrken för ekonomer är banktjänsteman, mäklare eller som ekonom på ett företag.

Poängplan för dig som påbörjar Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi höstterminen 2021. Pdf, 27.3 kB.


Inriktning Juridik

Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper inom det juridiska området ska du välja inriktningen juridik.

Inriktningen ger kunskaper om juridikens och rättsordningens betydelse i det demokratiska samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar också din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Inriktningen juridik är valet för dig som vill få med dig djupare kunskaper inom juridik och samtidigt en bred behörighet till fortsatta högskolestudier.

Några exempel på arbetsplatser för jurister är polisen, advokatbyråer, åklagarmyndigheten eller något företag med anställda jurister.

Poängplan för dig som påbörjar Ekonomiprogrammet med inriktning juridik höstterminen 2021. Pdf, 27.7 kB.

Ekonomiprogrammet - Internationell profil

För dig som ser världen som din framtida arbetsplats och önskar dig en utbildning som förbereder dig för detta.

Ekonomiprogrammet med internationell profil vänder sig till dig som ser din framtid i ett globalt sammanhang där kommunikation i text och språk är oerhört viktiga. Utbildningen ger dig en möjlighet att inta ledarskapspositioner i olika internationella affärskulturer, att arbeta med ekonomi och entreprenörskap inom och utanför Sveriges gränser, att jobba för ett globalt socialt entreprenörskap eller på ett internationellt företag i Sverige. Utbildningen är högskoleförberedande och du får goda förberedelser att fortsätta att studera ekonomi i Sverige, men även utomlands.

Vi erbjuder dig en modern internationell utbildning inom ekonomiämnena. Vi har samarbete med Jönköping University och Jönköpings näringsliv vilket gör att du kan bygga upp viktiga nätverk för framtiden. Under din studietid på Per Brahegymnasiet kommer du även att arbeta i projekt med olika internationella utbyten som ger dig kontakter utanför Sverige. Hit söker du som är studiemotiverad, har hög ambitionsnivå, mycket goda kunskaper i engelska och en stor grad av självständighet.

Stämmer ovanstående in på dig och dina önskemål om utbildning, sök dig hit!

Välkommen till Ekonomiprogrammet med internationell profil på Per Brahegymnasiet!

Poängplan för dig som påbörjar Ekonomiprogrammet - Internationell profil höstterminen 2021. Pdf, 25.9 kB.