Jönköpings kommun

Ekonomi­programmet

Elever i matsalen.

På Per Brahegymnasiets ekonomiprogram kan välja en av inriktningarna ekonomi eller juridik.

På Ekonomiprogrammet kommer du att utveckla kunskaper i bland annat samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Samhällsekonomi behandlar hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv. Du får lära dig vad som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen inom ekonomiprogrammet ska också utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet bedrivs i en studiemiljö där kontakter med högskolor och universitet finns inom alla utbildningar vilket ger chans till möten med framtida karriär- och yrkesmöjligheter. Skolans centrala läge med närhet till Jönköping University, rättsväsendet och näringslivet utgör en god grund för samarbeten som bidrar till en modern utbildning med hög kvalitet.

Välkommen till Ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet!

Per Brahegymnasiets katalog läsåret 2019-2020PDF

Ekonomi

Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper inom det företagsekonomiska området ska du välja inriktningen ekonomi.

Inriktningen erbjuder dig kurser som bland annat berör redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Ekonominriktningen ger dig också färdigheter i att starta och driva företag.

Är du intresserad av redovisning, företagsledning och entreprenörskap är det här utbildningen för dig. Den ger dessutom en bred behörighet till fortsatta högskolestudier.

Några exempel på yrken för ekonomer är banktjänsteman, mäklare eller som ekonom på ett företag.

Poängplan för dig som påbörjar Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi höstterminen 2020.PDF

Händer som räknar pengar.

Juridik

Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper inom det juridiska området ska du välja inriktningen juridik.

Inriktningen ger kunskaper om juridikens och rättsordningens betydelse i det demokratiska samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar också din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Inriktningen juridik är valet för dig som vill få med dig djupare kunskaper inom juridik och samtidigt en bred behörighet till fortsatta högskolestudier.

Några exempel på arbetsplatser för jurister är polisen, advokatbyråer, åklagarmyndigheten eller något företag med anställda jurister.

Poängplan för dig som påbörjar Ekonomiprogrammet med inriktning juridik höstterminen 2020.PDF

Någon slår klubban mot lagboken.