Jönköpings kommun

Lärare

Sara Abbas

Lärare

International Baccalaureate

sara.abbas@jonkoping.se

Martin Aläng

Lärare

Ekonomiprogrammet
International Baccalaureate

036-10 54 18

martin.alang@jonkoping.se

Sara Andersson

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 56 39

sara.andersson2@jonkoping.se

Gabriela Ariciu-Sterian

Lärare

Ekonomiprogrammet
International Baccalaureate

036-10 70 47

gabriela.ariciu-sterian@jonkoping.se

Malin Arvidsson

Lärare, förstelärare i engelska

Estetiska programmet

036 10 29 16

malin.arvidsson@jonkoping.se

Helena Ask

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 71

helena.ask@jonkoping.se

Leif Bergholtz

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

072-711 38 12

leif.bergholtz@jonkoping.se

Janine Bokor

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 18

janine.bokor@jonkoping.se

Windy Daniel

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 50 12

windy.daniel@jonkoping.se

Eva Dioszegi

Lärare

Naturvetenskapsprogrammet

036-10 31 85

eva.dioszegi@jonkoping.se

Josefine Erlandsson

Lärare, förstelärare i Biologi/Naturkunskap

Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

josefine.erlandsson@jonkoping.se

Elin Filhm

Lärare, förstelärare i religion

Estetiska programmet

036-10 54 21

elin.filhm@jonkoping.se

Fredrik Garpenrud

Lärare, Speciallärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

0730-690 734

fredrik.garpenrud@jonkoping.se

Anna Grund

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 50 12

anna.grund@jonkoping.se

Per Johannisson

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 31 85

per.johannisson@jonkoping.se

Björn Kohlström

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 31 85

bjorn.kohlstrom@jonkoping.se

Carolina Lind

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

carolina.lind@jonkoping.se

Heidi Lindahl

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

heidi.lindahl@jonkoping.se

Linda Lindström

Lärare, förstelärare i Svenska

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 98

linda.lindstrom@jonkoping.se

Julia Markström

Lärare, förstelärare i moderna språk

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

julia.markstrom@jonkoping.se

Alice Melin

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 18

alice.melin@jonkoping.se

Carl Michael Karlsson

Lärare, Förstelärare i sceniska ämnen

Estetiska programmet

036-10 54 19

carl-michael.karlsson@jonkoping.se

Anders Nersäter

Lärare, lektor i historia

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 18

anders.nersater@jonkoping.se

Åsa Nersäter

Lärare, förstelärare i Samhällskunskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 98

asa.nersater@jonkoping.se

Allyson Neuberg

IB Coordinator, studie- och yrkesvägledare

International Baccalaureate

036-10 56 25 , 070-670 51 02

allyson.neuberg@jonkoping.se

Angelica Olander

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036 10 54 18

angelica.olander@jonkoping.se

Elin Ossowicki

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036 10 21 35

elin.ossowicki@jonkoping.se

Per Persson

Lärare

International Baccalaureate

036-10 31 85

per.persson@jonkoping.se

Jon Petersson

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 98

jon.petersson@jonkoping.se

Lina Randau

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

lina.randau@jonkoping.se

Behar Rexhaj

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036 - 10 31 85

behar.rexhaj@jonkoping.se

Thomas Rostedt

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 71

thomas.rostedt@jonkoping.se

Tony Sandqvist

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

070-461 73 65

tony.sandqvist@jonkoping.se

Michael Strand

Lärare, förstelärare i Musik

Estetiska programmet

036-10 54 79

michael.strand@jonkoping.se

Sofia Thörn

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 29 15

sofia.thorn@jonkoping.se

Jon Trojefors

Lärare, förstelärare i Matematik

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 31 85 , 072-301 53 53

jon.trojefors@jonkoping.se

Charlotta Törnvall Holm

Lärare

Hotell- och turismprogrammet
International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 31 85

charlotta.tornvall-holm@jonkoping.se

Daniel Västlund

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

daniel.vastlund@jonkoping.se

Erik Wärn

Lärare, förstelärare i Ekonomiämnen

Ekonomiprogrammet

036-10 70 47

erik.warn@jonkoping.se