Jönköpings kommun

Lärare

Karin Alexandersson

Lärare bild och formgivning

Estetiska programmet

036-10 54 93

karin.alexandersson@jonkoping.se

Martin Aläng

Lärare

International Baccalaureate

036-10 56 39

martin.alang@jonkoping.se

Malin Arvidsson

Lärare, förstelärare i engelska

Estetiska programmet

036-10 70 46

malin.arvidsson@jonkoping.se

Helena Ask

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 29 14

helena.ask@jonkoping.se

Dan Boberg

Lärare musik

Estetiska programmet

036-10 29 16

dan.boberg@jonkoping.se

Lars Bohlin

Lärare musik

Estetiska programmet

036-10 57 66

lars.bohlin1@jonkoping.se

Janine Bokor

IB-koordinator & lärare

International Baccalaureate

036-10 38 10 , 076 - 275 69 27

janine.bokor@jonkoping.se

Windy Daniel

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 45

windy.daniel@jonkoping.se

Thomas Ebbesson Bernfolke

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

thomas.ebbesson-bernfolke@jonkoping.se

Josefine Erlandsson

Lärare, förstelärare i Biologi/Naturkunskap

Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

josefine.erlandsson@jonkoping.se

Elin Filhm

Lärare, förstelärare i religion

Estetiska programmet

036-10 70 46

elin.filhm@jonkoping.se

Anna Grund

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 45

anna.grund@jonkoping.se

Elsa Helle

Lärare

Naturvetenskapsprogrammet

036 - 10 31 85

elsa.helle@jonkoping.se

Sofia Horgby

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 29 15

sofia.horgby@jonkoping.se

Lina Häger

Lärare musik

Estetiska programmet

036 - 10 29 16

lina.hager@jonkoping.se

Helena Imland Blom

Lärare bild och formgivning

Estetiska programmet

036-10 54 93

helena.imland-blom@jonkoping.se

Torbjörn Johnson

Lärare

Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

torbjorn.johnson@jonkoping.se

Carl Michael Karlsson

Lärare, Förstelärare i sceniska ämnen

Estetiska programmet

036-10 57 66

carl-michael.karlsson@jonkoping.se

Magnus Käll

Lärare musik

Estetiska programmet

036-10 29 16

magnus.kall@jonkoping.se

Tom Leijon

Lärare

Naturvetenskapsprogrammet

036 - 10 31 85

tom.leijon@jonkoping.se

Anna Lilja

Lärare

International Baccalaureate

036 - 10 31 85

anna.lilja@jonkoping.se

Carolina Lind

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036 - 10 59 93

carolina.lind@jonkoping.se

Heidi Lindahl

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 31 85

heidi.lindahl@jonkoping.se

Linda Lindström

Lärare, förstelärare i Svenska

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

linda.lindstrom@jonkoping.se

Julia Markström

Lärare, förstelärare i moderna språk

Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

julia.markstrom@jonkoping.se

Alice Melin

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 18

alice.melin@jonkoping.se

Caroline Midbeck

Lärare bild och formgivning

Estetiska programmet

036-10 54 93

caroline.midbeck@jonkoping.se

Anders Nersäter

Lärare, lektor i historia

International Baccalaureate

036-10 56 39

anders.nersater@jonkoping.se

Åsa Nersäter

Lärare, förstelärare i Samhällskunskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

asa.nersater@jonkoping.se

Åsa Näslund

Lärare musik

Estetiska programmet

036 - 10 29 16

asa.naslund@jonkoping.se

Angelica Olander

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036 - 10 54 94

angelica.olander@jonkoping.se

Elin Ossowicki

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036 10 21 35

elin.ossowicki@jonkoping.se

Klara Pallander

Lärare, speciallärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

klara.pallander@jonkoping.se

Jon Petersson

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

jon.petersson@jonkoping.se

Lina Randau

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

lina.randau@jonkoping.se

Thomas Rostedt

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 29 14

thomas.rostedt@jonkoping.se

Erik Rydell

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036 10 29 14

erik.rydell@jonkoping.se

Sara Sandberg

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

sara.andersson2@jonkoping.se

Michael Strand

Lärare, förstelärare i Musik

Estetiska programmet

036-10 29 16

michael.strand@jonkoping.se

Per Svalmark

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036 - 10 54 18

per.svalmark@jonkoping.se

Sandra Thour

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

sandra.thour@jonkoping.se

Charlotta Törnvall Holm

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 18

charlotta.tornvall-holm@jonkoping.se

Kaisu Vornanen

Lärare

International Baccalaureate

036 - 10 54 18

kaisu.vornanen@jonkoping.se

Daniel Västlund

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 31 85

daniel.vastlund@jonkoping.se

Lisbeth Wessman

Lärarassistent

Humanistiska programmet

070-636 47 87

lisbeth.wessman@jonkoping.se

Erik Wärn

Lärare, förstelärare i Ekonomiämnen

Ekonomiprogrammet

036-10 70 47

erik.warn@jonkoping.se