Jönköpings kommun

Lärare

Karin Alexandersson

Lärare bild och formgivning

Estetiska programmet

036-10 54 93

karin.alexandersson@jonkoping.se

Martin Aläng

Lärare

International Baccalaureate

036-10 54 18

martin.alang@jonkoping.se

Sara Andersson

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 56 39

sara.andersson2@jonkoping.se

Malin Arvidsson

Lärare, förstelärare i engelska

Estetiska programmet

036 10 29 16

malin.arvidsson@jonkoping.se

Helena Ask

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 71

helena.ask@jonkoping.se

Dan Boberg

Lärare musik

Estetiska programmet

036-10 29 16

dan.boberg@jonkoping.se

Janine Bokor

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 18

janine.bokor@jonkoping.se

Windy Daniel

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 50 12

windy.daniel@jonkoping.se

Josefine Erlandsson

Lärare, förstelärare i Biologi/Naturkunskap

Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

josefine.erlandsson@jonkoping.se

Elin Filhm

Lärare, förstelärare i religion

Estetiska programmet

036-10 70 46

elin.filhm@jonkoping.se

Anders Fors

Lärare teater

Estetiska programmet

036 10 54 19

anders.fors@jonkoping.se

Fredrik Garpenrud

Lärare, Speciallärare

International Baccalaureate

036 - 10 31 85

fredrik.garpenrud@jonkoping.se

Anna Grund

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 50 12

anna.grund@jonkoping.se

Helena Imland Blom

Lärare bild och formgivning

Estetiska programmet

036-10 54 93

helena.imland-blom@jonkoping.se

Torbjörn Johnson

Lärare

Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

torbjorn.johnson@jonkoping.se

Dan Jonsson

Lärare

Ekonomiprogrammet

dan.jonsson@jonkoping.se

Magnus Käll

Lärare musik

Estetiska programmet

036-10 29 16

magnus.kall@jonkoping.se

Anna Lilja

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036 - 10 31 85

anna.lilja@jonkoping.se

Carolina Lind

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036 - 10 59 93

carolina.lind@jonkoping.se

Heidi Lindahl

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

heidi.lindahl@jonkoping.se

Linda Lindström

Lärare, förstelärare i Svenska

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 98

linda.lindstrom@jonkoping.se

Mia Linnman

Lärare media

Estetiska programmet

036 - 10 70 46

maria.linnman@jonkoping.se

Julia Markström

Lärare, förstelärare i moderna språk

Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

julia.markstrom@jonkoping.se

Alice Melin

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 18

alice.melin@jonkoping.se

Carl Michael Karlsson

Lärare, Förstelärare i sceniska ämnen

Estetiska programmet

036-10 54 19

carl-michael.karlsson@jonkoping.se

Caroline Midbeck

Lärare bild och formgivning

Estetiska programmet

036-10 54 93

caroline.midbeck@jonkoping.se

Anders Nersäter

Lärare, lektor i historia

International Baccalaureate

036-10 54 18

anders.nersater@jonkoping.se

Åsa Nersäter

Lärare, förstelärare i Samhällskunskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 98

asa.nersater@jonkoping.se

Allyson Neuberg

IB Coordinator, studie- och yrkesvägledare

International Baccalaureate

036-10 56 25 , 070-670 51 02

allyson.neuberg@jonkoping.se

Åsa Näslund

Lärare musik

Estetiska programmet

036-10 29 16

asa.naslund@jonkoping.se

Angelica Olander

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036 10 54 18

angelica.olander@jonkoping.se

Elin Ossowicki

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036 10 21 35

elin.ossowicki@jonkoping.se

Jon Petersson

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 98

jon.petersson@jonkoping.se

Lina Randau

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 21 35

lina.randau@jonkoping.se

Behar Rexhaj

Lärare

Naturvetenskapsprogrammet

036 - 10 31 85

behar.rexhaj@jonkoping.se

Thomas Rostedt

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 54 71

thomas.rostedt@jonkoping.se

Erik Rydell

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036 10 29 14

erik.rydell@jonkoping.se

Tony Sandqvist

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

070-461 73 65

tony.sandqvist@jonkoping.se

Michael Strand

Lärare, förstelärare i Musik

Estetiska programmet

036-10 54 79

michael.strand@jonkoping.se

Sofia Thörn

Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 29 15

sofia.thorn@jonkoping.se

Johanna Tornberg

Lärarstudent

Ekonomiprogrammet

johanna.tornberg@jonkoping.se

Jon Trojefors

Lärare, förstelärare i Matematik

Naturvetenskapsprogrammet

036-10 31 85 , 072-301 53 53

jon.trojefors@jonkoping.se

Charlotta Törnvall Holm

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 31 85

charlotta.tornvall-holm@jonkoping.se

Daniel Västlund

Lärare

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

036-10 54 94

daniel.vastlund@jonkoping.se

Lisbeth Wessman

Lärarassistent

Samhällsvetenskapsprogrammet

036-10 70 46 , 070-636 47 87

lisbeth.wessman@jonkoping.se

Erik Wärn

Lärare, förstelärare i Ekonomiämnen

Ekonomiprogrammet

036-10 70 47

erik.warn@jonkoping.se