Jönköpings kommun

Nytt innehåll på inriktningarna på samhälls­vetenskaps­programmet

PB är gymnasiet som erbjuder alla tre nationella inriktningarna på samhällsprogrammet. Inom inriktningarna har skolan möjlighet att till viss del välja vilka kurser som ska ingå och vad som ska ingå i kurserna. För vår del på PB innebär det en hel del förändringar för elever som börjar 2023.

Digital kommunikation (SAMED)
Här lär du dig förstå hur människor och samhället påverkas av medier och det stora informationsflödet som ständigt omger oss. Du lär dig även hur företag och organisationer kommunicerar och skapar content för olika syften, målgrupper och plattformar, exempelvis sociala medier. Du får också praktisk kunskap om hur man arbetar med digitala verktyg i medieproduktioner och får möjlighet att producera poddar, videor och webtexter.

Internationella studier (SASAM)
Inriktningen riktar sig till dig som vill få en mer internationell profil på din utbildning. Du läser bland annat om samarbete och konflikt i Europa, internationella relationer och globala utmaningar som exempelvis mänskliga rättigheter och klimatfrågan. Dessutom kommer du att arbeta ämnesövergripande genom att olika kurser används för att studera ett och samma ämnesinnehåll. Detta fördjupar dina kunskaper om globala frågor och skapar en helhet i dina studier. På denna inriktning får du möjlighet att stimulera din kreativitet genom att arbeta med diskussioner, debatter och rollspel.

Beteendevetenskap (SABET)
Den här inriktningen är för dig som är nyfiken på och intresserad av människans beteende. Nytt för i år är kurserna social hållbarhet och ungdomskulturer som fokuserar på ett hållbart liv och samhälle. Du får fördjupade kunskaper om samhället och förståelse för hur människor fungerar i grupp och hur relationer skapas och utvecklas utifrån olika förutsättningar. Du lär dig också om vad som formar och påverkar personlighet, tankar, känslor, mående och beteenden.

Läs mer om Samhällsvetenskapsprogrammet