Jönköpings kommun

Spetsutbildning på det estetiska programmet

Konst och design är en riksrekryterande spetsutbildning inom utbildningsområdet Bild och form på Per Brahegymnasiet från och med läsåret 2022/23.

Utbildningen kommer bara finnas på Per Brahegymnasiet och ersätter den gamla bild- och forminriktningen. Grunden är densamma: Elever får utveckla sin kreativitet, skapa i många olika konstnärliga material och tekniker och studera bildkommunikation ur olika perspektiv. Man får öva sig i att utveckla konstnärliga processer och tillsammans med andra skapa gemensamma utställningar.

Den stora skillnaden är fördjupningen inom konst- och designområdet. Eleverna kommer tränas i att utveckla sin förmåga att skapa och kommunicera tankar och utveckla idéer genom egna arbeten och gemensamma projekt och erbjudans en bred digital kompetens genom användningen av olika programvaror i Adobe

För att få driva en riksrekryterande estetisk spetsutbildning krävs att man har ett samarbete med högskola/universitet. PB:s samarbetspartner är högskolan för konst och design, HDK, i Göteborg. Samarbetet innebär bl.a. studieresor och besök från HDK för att höja kvalitén i utbildningen.

Efter utbildningen kommer man att ha mycket goda förutsättningar till att söka vidare till olika förberedande konstnärliga utbildningar och till olika konstnärliga högskolor. Eftersom det estetiska programmet är högskoleförberedande får man också en grundläggande behörighet till högskola/universitet och möjlighet till flertalet särskilda behörigheter som kan krävas till olika högskoleutbildningar.