Jönköpings kommun

Info om student på PB 2021

Vi kommer göra allt vi kan för att eleverna ska få en minnesvärd och högtidlig student utifrån de förutsättningar som råder. Vi räknar med utspring 11/6 och beroende på smittläget även 10/6. Utspringsordningen kommer att lottas programvis. Vi planerar för två studentmiddagar för studenterna under avslutningsveckan. Det blir ingen flakåkning. Eftersom det inte går att genomföra studentfester för elevkåren så samarbetar vi för att skapa festliga tillfällen på skolan under slutet av läsåret. Vi ser fram emot en festlig avslutning tillsammans.