Jönköpings kommun

Info om student på PB 2021

Vi kommer göra allt vi kan för att eleverna ska få en minnesvärd och högtidlig student utifrån de förutsättningar som råder. Vi räknar med utspring 11/6 och beroende på smittläget även 10/6. Utspringsordningen kommer att lottas programvis. Vi planerar för två studentmiddagar för studenterna under avslutningsveckan. Det blir ingen flakåkning. Eftersom det inte går att genomföra studentfester för elevkåren så samarbetar vi för att skapa festliga tillfällen på skolan under slutet av läsåret. Vi ser fram emot en festlig avslutning tillsammans.

Beslut om studenten 2021 kommer senast 24 maj

Efter Folkhälsomyndighetens besked har gymnasieskolorna nu möjlighet att planera och inom kort ta beslut om årets studentfirande. Besked om datum för utspring samt hur studentfirandet kommer att genomföras på de kommunala gymnasieskolorna kommer att ges senast den 24 maj 2021. Eleverna kommer då att få information via Vklass och skolans webbplats om hur studentfirandet blir.

Vi vill försäkra er om att vi gör allt vi kan för att skapa en minnesvärd och fin studentavslutning för er avgångselever.

Firandet på Jönköpings kommuns gymnasieskolor kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är:

  • Om ett utspring ordnas bör detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper.
  • Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra.
  • Begränsa antalet närvarande vid firandet för att undvika trängsel.
  • Personer som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma.