Jönköpings kommun

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning på PB läsåret 22/23!

Skolverket har godkänt skolans ansökan om spetsutbildning inom det estetiska programmet inom området konst och design. Utbildningen sker i samarbete med Högskolan för konst och design i Göteborg, HDK, vilket kommer innebära utbyte, studiebesök och en utbildning av mycket hög kvalitet.

Utbildningen ska kombinera hantverksmässiga färdigheter och teoretiska kunskaper inom konst- och produktutveckling vilket tillsammans med en bred digital kompetens ger eleverna en god grund för fortsatta högskolestudier och framtida yrkesverksamhet inom både konst- och designområdet som inom många andra utbildningsområden. Fantastiskt roligt! Nu kommer vi arbeta vidare för start av utbildning. Håll utkik, mer info kommer.