Jönköpings kommun

Test av distansundervisning för ettor vecka 38.

Illustration: Händer som skriver på en laptopdator.

Torsdag och fredag vecka 38 testar vi distansundervisning via Microsoft Teams för alla våra ettor. Detta gör vi för att alla elever ska behärska denna teknik om den skulle behövas.

Coronapandemin har satt lärare och elever i många nya situationer och har fått oss att testa många nya sätt att ha lektion på. Under torsdag och fredag vecka 38 ger vi nu också våra nya ettor chansen att få prova på distansundervisning hemifrån. Detta är en bra teknik att ha tillhands för den elev som har symptom och inte kan komma till skolan när den väntar på provsvar. Lycka till kära ettor!