Jönköpings kommun

Studentexamen 2020

Studentfirandet i Jönköpings kommun kommer att genomföras den 11 och 12 juni. Det blir ett firande med utspring, betygsutdelning och mösspåtagning i ett format anpassat efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att kunna genomföra firandet behöver våra gymnasieskolor förhålla sig till de rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten har gett. För att minska risken för smittspridning kommer därför studentexamen för de kommunala gymnasieskolorna att fördelas på två dagar, den 11 och 12 juni. Beslutet har tagits i dialog med elevrepresentanter på gymnasieskolorna.

Utspring

Utspring kommer att genomföras klassvis vid olika klockslag fördelat över de två dagarna. Under studentdagen hålls även betygs- och stipendieutdelning och mösspåtagning på skolan.

Två anhöriga per elev är välkomna att ta emot studenterna på skolgården. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer förutsätter vi att denna rekommendation följs.

Respektive skola planerar detaljerna för hur studentfirandet ska gå till på skolan. Eleverna kommer inom kort att få information om vad som gäller på deras skola via Vklass.

Flakåkning

Det är Transportstyrelsen och Polisen som ger tillstånd för flakåkning. Folkhälsomyndigheten anser att det i år inte bör förekomma flakåkning. Därför väljer skolorna att ta tillbaka ansökan om flakåkning.

Det här gäller för elever och anhöriga

  • Utspring genomförs för en klass i taget för att undvika trängsel.
  • För att undvika trängsel på skolgården begränsas antalet närvarande anhöriga till två.
  • På skolgården måste avstånd hållas mellan besökare, följ skolans direktiv om vad som gäller.
  • De som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande.
  • Har du symtom ska du stanna hemma, för att skydda utsatta och andra från att bli smittade.
  • Elever ska snarast efter utspring åka med anhöriga eller på egen hand från skolans område.

Vi hoppas att våra studenter, trots den rådande situationen, får en riktigt fin examensdag och önskar dem varmt lycka till i framtiden!

Frågor och svar för dig som tar studenten 2020 Länk till annan webbplats.