Musik är inriktningen för dig som vill utveckla din kreativitet och ditt intresse inom olika musikstilar. Du får en allsidig undervisning på ditt instrument och i musikskapande. Du får möjlighet att uppträda inför publik vid konserter och andra evenemang.

På musikutbildningen kommer du att möta en modern utbildningsmiljö där du handleds av erfarna och kunniga lärare och musiker.

Inför år två väljer du ett spår inom musikinriktningen som ger dig möjlighet till fördjupning inom ditt intresseområde.

Det finns tre spår att välja mellan:

Alla tre spår ger en god grund för fortsatta studier såväl inom musik som inom andra områden.

Här nedan följer exempel på ämnen som du kan möta i din utbildning:

Ensemble med körsång
Här får du utöva ditt huvudinstrument. Du får spela och musicera med andra i olika genrer och i olika instrumentsättningar. Du får sjunga tillsammans med andra i en stor kör där klassisk och modern repertoar blandas. Ämnet ger dig en bred plattform och god musikalisk erfarenhet.

Gehörs- och musiklära
Lär dig grunderna i allmän musiklära som notation, ackord, harmonisering, mm. Ämnet tränar också ditt gehör och hur man använder det.

Instrument eller sång
Vidareutveckla dig som instrumentalist eller sångare/sångerska. Lär dig spela eller sjunga med personligt uttryck i olika genrer. Valet är ditt vad gäller instrument. Du kan till exempel välja att spela gitarr, flöjt, fiol, piano, trummor, trumpet eller bas.

Musikproduktion
Med modern teknik och i anpassade lokaler lär du dig att digital och analogt spela in och redigera ljud och musik.

Arrangering och komposition

I den här kursen får du utlopp för din kreativa förmåga och ge uttryck för dina musikaliska idéer. Här lär du dig arrangering av instrumental och vokal musik. Du får också lära dig grunderna i att komponera. Du kommer också att använda modern teknik som notskrivningsprogram och dator.

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet med inriktning musik, spår musik, höstterminen 2020.PDF

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet med inriktning musik, spår musiker, höstterminen 2020.PDF

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet med inriktning musik, spår musikproduktion, höstterminen 2020.PDF

Elev spelar piano.