Jönköpings kommun

Spetsutbildningar på PB

På Per Brahegymnasiet satsar vi på utveckling och kvalitet. Inom det Estetiska programmet finns möjlighet att ansöka om att bli riksrekryterande spetsutbildning. För att få driva en riksrekryterande estetisk spetsutbildning ska det finnas en nationell efterfrågan av de kunskaper utbildningen ger, att utbildningen och lärarna håller god kvalitet och att man har samarbete med en högskola eller ett universitet inom utbildningsområdet.

Till hösten kommer vi att erbjuda två spetsutbildningar.

Scenkonst teater

Utbildningen kommer bara finnas på Per Brahegymnasiet, rymma 16 platser och ersätter den gamla teaterinriktningen. Grunden är densamma: Du får utveckla din kreativitet, fantasi och konstnärliga lust!

Läs mer om Scenkonst Teater

Konst och Design

Här får du utveckla din kreativitet, skapa i många olika konstnärliga material och tekniker och studera bildkommunikation ut olika perspektiv. Du kommer att arbeta med olika konstnärliga processer och kommunicera dessa utåt i gemensamma utställningar och projekt

Läs mer om Konst och Design