Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Beteendevetenskap

Vill du lära dig mer om hur vi människor fungerar tillsammans ska du välja beteendevetenskaplig inriktning.

Du får exempelvis studera hur vi kommunicerar på bästa sätt och ta del av strategier för hur konflikter kan förebyggas och hanteras då de eventuellt uppkommer.

Du får även lära dig hur en god ledare agerar i olika situationer och vad som formar varje individs personlighet. Det här är viktiga kunskaper för att grupper, organisationer och samhällen ska fungera bra. Inriktningen ger dig en bra grund om du vill läsa vidare till exempelvis lärare, jurist, personalvetare, polis, psykolog, sjuksköterska eller socionom.

Elever på SA:s beteendeinriktning.

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet