Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Frågor och svar om IB-programmet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om IB-programmet.

Vågar jag söka IB-programmet?

Ja! Om du är studiemotiverad och intresserad av internationella frågor bör IB-programmet vara en utbildning som kan passa dig. Under det första året (Pre-IB) förbereds du för IB-programmet och får tillfälle att träna din engelska. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att ta kontakt med oss, eller att komma hit och hälsa på.

Är det dyrt att gå IB- programmet?

Nej! Det kostar ingenting för den enskilde eleven att gå IB-programmet hos oss. Elevernas skolgång finansieras med hjälp av skolpeng från elevens hemkommun samt med statsbidrag. Elever som går på Per Brahegymnasiet och som har längre än 6 kilometer till skolan får resebidrag i form av buss- eller tågkort. Elever som bor så långt från skolan att det blir svårt att pendla kan ansöka om inackorderingstillägg hos sin kommun. Skolmat och lån av läromedel är gratis för eleverna.

Mitt barn funderar på att söka IB- programmet. Hur kan jag som förälder få mer information?

Du är välkommen att ta kontakt med oss; sök vår IB-koordinator Allyson Neuberg. Vi anordnar också informationskvällar, både på vår skola och på platser runt om i vårt upptagningsområde. Se vår hemsida www.perbrahe.selänk till annan webbplats.

Hur vet man om man är ”smart” nog att gå IB?

Erfarna IB-lärare och före detta IB-elever menar att man inte behöver vara ”smart” för att gå på IB-programmet. Eftersom det är ett studieförberedande program krävs det att du som elev är motiverad och beredd att jobba med skolarbetet. 

Vilka betygspoäng från högstadiet krävs för att komma in på IB hos er?

När det gäller antagningen till IB-programmet hos oss sker en sammanvägning av elevens betygspoäng från högstadiet och resultatet från våra intagningsprov i engelska och matematik. Det är därför svårt att ge ett rakt svar på frågan. Som vid annan antagning gäller också att den slutgiltiga antagningspoängen beror på hur stor konkurrens det blir om varje plats, det vill säga hur många som söker.

Varför har ni antagningsprov? Hur går de till? Söker man inte på betyg?

Naturligtvis söker man delvis på sina högstadiebetyg till oss. Alla elever som söker IB-programmet hos oss kommer under vårterminen att kallas till antagningsprov i matte och engelska. Vi tror att detta ger en mer rättvisande bild av elevernas kunskaper än bara betyg. Antagningsprovet kommer att äga rum på Per Brahegymnasiet under mars månad.

Kan man komma in på högskolan efter att ha gått IB-programmet?

IB-programmet är studieförberedande. Efter att ha erhållit sitt diplom går de allra flesta vidare till högre studier i Sverige eller utomlands. IB-elever anses internationellt sett vara väl förberedda för studier vid högskola och universitet. I Sverige ger IB-examen en grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Precis som med de nationella programmen, avgörs särskild behörighet av dina ämnesval.

Varför ska man läsa IB? Vad ger IB som inte andra nationella program ger?

IB är ett alternativ för dig som vill fokusera på de ämnen du är mest intresserad av. På IB- programmet läser du sex ämnen, vilket är betydligt färre än på de nationella programmen. Detta innebär att du verkligen får tid och möjlighet att fördjupa dig, och på så sätt få god förståelse och goda kunskaper i de ämnen du valt. Programmet ger dokumenterat mycket goda kunskaper i engelska. Elever som har svenska som modersmål får ett ”Bilingual Diploma”, d v s betraktas officiellt som tvåspråkiga.

Hur söker man?

IB-programmet är ett program med riksintag. Det betyder att elever från hela landet är välkomna till oss. Du får praktisk hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din högstadieskola med att fylla i ansökan. Du är också välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare eller vår IB- koordinator. 

Hur många ämnen läser man på IB?

På IB läser varje elev sex examensämnen utifrån fem ämnesgrupper; bästa språk, andraspråk, samhällsorienterande ämnen, naturvetenskapliga ämnen och matematik. Dessutom utgörs IB-programmets kärna av de obligatoriska kurserna TOK (Theory of Knowledge), CAS (Creativity, Action, Service) och Extended Essay. Under det förberedande året läser eleverna kurser som syftar till att förbereda eleverna inför studierna av sina examensämnen, svenska, engelska, historia, psykologi, matematik, biologi, fysik och kemi. Första året läser man även samhällskunskap.

Är det inte väldigt jobbigt att gå IB?

IB-programmet är ett krävande program och naturligtvis är det viktigt att du som IB-elev är motiverad och vill lära dig nya saker. Förutom motivation är det viktigt att ”lära sig studera” på ett bra och effektivt sätt. Vi försöker också på olika sätt hjälpa och stötta våra elever i deras studier. Varje elev har också en egen mentor som ska fungera som ett stöd.

Hur vet jag om jag kan tillräckligt för att klara slutexamina?

Som IB-elev bedöms dina kunskaper inte bara genom de slutprov du skriver, utan också genom uppsatser och muntliga redovisningar under utbildningens gång (så kallad internal assessment). Dessutom kommer du, precis som på de nationella programmen, att skriva prov så att din lärare kan hjälpa dig att se eventuella kunskapsluckor. Det finns gamla examensprov att öva på och skolan ger en hel övningsexamen i anslutning till slutexamen.

Är det vanligt att elever misslyckas med slutexamen? Vad händer då?

Det är ovanligt i Sverige att elever misslyckas med sin slutexamen. Om du av någon anledning vill försöka höja något betyg, eller om du har missat ett eller flera prov, har du möjlighet att göra om den delen av slutexamen två gånger.

Hur bra måste man vara på engelska för att kunna gå IB?

Det viktigaste om du vill gå IB-programmet är att du är studiemotiverad och intresserad. Under det förberedande året får du sedan möjlighet att träna på att använda engelska som arbetsspråk. 

Jag måste pendla till Jönköping. Är det dyrt?

Per Brahegymnasiet har riksintag och har därför elever från hela landet. Majoriteten av eleverna kommer från regionen (Småland och Västergötland) och dagspendlar till och från skolan med buss eller tåg. Jönköping är en centralort i södra Sverige och har goda både buss- och tågförbindelser. Resecentrum ligger nära skolan (max 5 min. promenad). Som elev får du reseersättning om din resväg till skolan är sex kilometer eller längre. Oftast utgår reseersättningen i form av buss- och / eller tågkort. 

Får man behörighet till högskola / universitet utomlands?

Många universitet i utlandet ser mycket positivt på sökande med fullgjort IB-diplom. Om du vill se hur just ditt ”favorituniversitet” värderar ett IB-diplom, gå in på www.ibo.orglänk till annan webbplats och välj Shortcuts: Universities.

Varför läser man ett förberedande år på IB?

IB är tvåårigt men i många länder, precis som i Sverige, har vi ett skolsystem med ett treårigt gymnasium. De länder som har det på detta sätt har således en möjlighet att kunna ge eleverna ett förberedande år så att de kan genomföra sitt Diplomprogram på ett bra sätt.

Vad lär man sig under det förberedande året?

Tanken med PreIB-året är att förbereda eleverna för Diplomprogrammet på bästa sätt, både i olika ämnen och i engelska. Dessutom får man ett s.k. utdrag ur betygskatalog, där man samlar de svenska poängkurser man läst: Svenska 1, Matematik 1, Historia 1, m fl.

Finns det någon praktik i programmet?

Det finns ingen praktik på programmet. IB har en ”kärna” av tre ”ämnen” som är obligatoriska för alla IB-elever i världen: TOK, CAS och Extended Essay. Ett av dessa ämnen, CAS, handlar om att utbilda hela människan genom olika aktiviteter där eleverna ges utlopp för kreativitet, aktivitet och samhällsservice. Genom CAS utvecklas eleverna till ansvarstagande och aktiva medborgare. Exempel på CAS-projekt kan vara att anordna aktiviteter för äldre, hjälpa till på ett dagis, hjälpa yngre elever med läxor, engagera sig i Röda Korset och så vidare.

Vad är Per Brahegymnasiet för typ av skola?

Per Brahegymnasiet är en av Sveriges äldsta skolor, belägen centralt i Jönköping. Den nuvarande byggnaden kom till 1913 och liknar ett vackert barockslott. Förutom IB har PB följande program: Estetiska programmet, Hotell-och turismprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Hur har ni lyckats med IB-programmet på er skola?

IB har funnits på vår skola sedan 1995 och de första studenterna gick ut 1998. Våra resultat ligger alltid över genomsnittet i världen. Vi har med detta år framgångsrikt utexaminerat över 800 studenter.

Tar man studenten på IB?

Självklart tar man studenten. Två gånger dessutom. Först springer man ut med eleverna i de ”svenska” programmen i juni. I slutet av augusti delar vi ut diplomen vid en högtidlig ceremoni i Brahesalen (vår aula) med procession, tal och kaffe efteråt. Då deltar även släktingar och vänner.

Vi har hört att IB-elever kommer att hamna i en annan kvotgrupp, vilket gör det svårare att komma in på högskolan. Stämmer detta?

Nej. IB-elever ska söka i kvotgrupp 1, det vill säga med elever från de svenska programmen. IB-poäng konverteras till svenska poäng, där 43 poäng (utav 45 max) motsvarar 20,0. IB-elever har också ha möjlighet att få meritpoäng. Se mer information på www.antagning.selänk till annan webbplats

Hur kan jag få mer information?

• Kolla här på skolans hemsida: www.perbrahe.selänk till annan webbplats
• Läs och få kontakt med nuvarande IB elever samt elever som har gått ut på vår nya Facebooksida: IB at PBlänk till annan webbplats
• Följ med en PreIB-klass en dag för att se hur det är att gå på skolan.

Om ni har flera frågor eller vill gå med en klass under en skoldag, kontakta gärna IB-koordinatorn, Allyson Neuberg.

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet