Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Nationell Estetisk Kongress 2019 på Per Brahegymnasiet

Logga Nationell Estetisk Kongress

Fredagen 5 april till söndagen 7 april, pågår Nationell Estetisk Kongress (NEK) på Per Brahegymnasiet i Jönköping.

NEK är ett nätverk för alla som arbetar på framförallt gymnasiets estetiska program och också för alla gymnasieskolor som erbjuder estetiska kurser. NEK erbjuder också ett nätverk för de konstnärliga högskolorna och har intresse även för Kultur- resp Folkhögskolor.

Det arrangeras en årlig kongress varje vår, på olika platser för varje år. Kongressen erbjuder dels föreläsningar och information kring Estetiska programmet och estetiska kurser, dels fortbildning och inspiration i form av workshops, demonstrationer, diskussioner och presentationer. Det viktigaste inslaget på kongresserna är kanske mötena med kolleger och skolor från hela landet, möjligheten att jämföra olika sätt att lösa och förhålla sig till kurser, bedömningar och genomföranden.

Fokus för kongressen är det goda lärandet och kvalitet i undervisningen. Kongressen består av både storföreläsningar och valbara parallella presentationer och workshops. Inte mindre än 16 lärare från PB håller i olika workshops.

Inledningsanföranden på fredag eftermiddag hålls dels av Per-Olof Wickman, professor i didaktik vid Stockholms universitet, och dels av Mikael Bergkrantz, undervisningsråd för det estetiska programmet på Skolverket.

Avslutningsanförande sön 7 april hålls av lokala Johanna Linder, verksamhetschef vid Österängens konsthall. Temat för hennes tal är ”Att tänka och agera utanför boxen”.

Kontaktperson
Johan Gustafsson Junvik, rektor på estetiska programmet på Per Brahegymnasiet
Direkt: 036-106308, 072-2423909
Mail:johan.gustafsson-junvik@jonkoping.se

Publicerad: 2019-03-11

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet