Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

SVT på PB om #metoo

Stilbild från reportage på SVT nyheter om #metoo.

#Metoo är något som PB har uppmärksammat mycket och tagit på allvar. Vi har under olika tillfällen arbetat med frågor som rör likabehandling och förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

SVT har liksom många andra uppmärksammat vårt arbete och har varit på vår skola och gjort reportage. Vi tackar elever och lärare som medverkar i reportaget för en god insats och fortsätter arbeta för en bra skola, för alla.

Publicerad: 2018-11-22

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet